Gearriveerd: “The family tree”

In opdracht van uitvaartcentrum Overtoom Groen heeft ZeeuwsWerk-hout “The family tree” ontworpen. Een boom die gebruikt kan worden tijdens uitvaartdiensten om afscheidsrituelen vorm te geven. Nabestaanden kunnen b.v. de kaarsjes in de boom aansteken tijdens de dienst. Maar natuurlijk zijn ook andere rituelen denkbaar.

ZeeuwsWerk biedt mensen met een achterstand richting arbeidsmarkt en jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs de mogelijkheid arbeids- en technische vaardigheden aan te leren en ervaring op te doen in het productieproces, waardoor de stap naar regulier werk of vervolgonderwijs eenvoudiger wordt.