Corona heeft de manier waarop we invulling geven aan rituelen rondom overlijden veranderd.

Wij zien het als onze opdracht om alles in het werk te stellen om nabestaanden zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de dagen tussen het overlijden van een dierbare en de uitvaart. Daar hoort ook bij dat we oog hebben voor de gevolgen van de maatregelen. Door creatief te zijn en onze mogelijkheden ten volle te benutten proberen wij een brug te slaan tussen de geldende voorschriften en de behoeftes van nabestaanden.

Wij vinden het heel fijn om op deze manier een bijdrage te leveren aan een waardevol afscheid. Een afscheid dat, ook in deze tijd passend is en klopt. Voor de overledene, de nabestaanden én de grotere groep van mensen die er om heen staan.

We ondersteunen graag in het meedenken en vormgeven omdat we weten hoe belangrijk goed afscheid nemen is. 

Het gesprek met de uitvaartbegeleidster

In de periode na het overlijden van een naaste tot de dag van de uitvaart zijn er verschillende contactmomenten tussen de uitvaartmedewerkers en de nabestaanden. Wij doen ons best om deze momenten zoveel als mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. Als leidraad om een en ander verantwoord te laten verlopen gebruiken wij hierbij de richtlijnen van onze branche organisatie de BGNU, die zich vervolgens laat adviseren en informeren door het RIVM.

In overleg met u wordt er een keuze gemaakt hoe het gesprek met de uitvaartbegeleidster vorm zal krijgen. Wat ons betreft komen wij gewoon bij u thuis. Het is dan wel belangrijk dat er goed geventileerd is en er mogen maximaal vier personen (exclusief de uitvaartbegeleidster) aanwezig zijn. Vanzelfsprekend overleggen wij met u op voorhand of er sprake is van een besmetting bij de overledene of de overige nabestaanden. Wanneer dit het geval is zal de keuze gemaakt worden om het gesprek telefonisch of via videobellen te voeren. Uiteraard zullen wij ook dan alles in het werk stellen om u zo nabij mogelijk te zijn.

Overbrengen, verzorgen en opbaren van de overledene

De kans dat het coronavirus na overlijden wordt overgedragen is erg klein; het virus overleeft maar zeer korte tijd buiten het lichaam. Toch vinden wij het belangrijk om onze medewerkers te beschermen. Wanneer zij iemand overbrengen en verzorgen die aan het virus is overleden zullen zij dan ook persoonlijke beschermingsmiddelen als een mondkapje en handschoenen gebruiken. Afhankelijk van de situatie zullen zij in sommige gevallen ook het welbekende witte pak en een veiligheidsbril dragen. 

U bent welkom om bij de verzorging van uw naaste aanwezig te zijn. In verband met de beschikbare ruimte in onze verzorgkamer limiteren wij dit momenteel tot twee personen. Helaas laten de maatregelen het niet toe dat u samen met onze medewerkers uw naaste verzorgd. 

Er kan zowel thuis als in het uitvaartcentrum verzorgd en opgebaard worden. Afhankelijk van de situatie zal de uitvaartbegeleidster de mogelijkheden met u bespreken.

Afscheid nemen en condoleren

Juist nu het aantal aanwezigen bij een uitvaartdienst beperkt is merken wij dat de behoefte aan één of meerdere momenten van afscheid nemen voorafgaande aan de dag van de uitvaart groter is. Tijdens deze momenten van afscheid nemen zijn vaak ook de nabestaanden aanwezig. 

De ervaring van het afgelopen jaar is dat direct nabestaanden de uitvaartdienst in kleine(re) kring ook waarderen omdat er meer intimiteit ervaren wordt. Echter het delen van het verdriet om het verlies met anderen en de ontmoeting met hen juist in de dagen net na een overlijden dát wordt enorm gemist. Wat de impact daarvan is op rouw laat zich raden. 

Voorheen was de dag van de uitvaart meestal het moment waarop het ritueel van afscheid nemen zich voltrok. Deze dag bestond dan vaak uit meerdere elkaar opvolgende momenten waarbij naast de familie, goede buur en verre vriend, gelegenheid hadden dit afscheid mee te beleven. 

De maatregelen rondom Corona beperken ons ook daarin. We mogen immers niet meer in grote getale bij elkaar komen. Bij ons is het mogelijk om een moment van afscheid nemen en condoleren voor belangstellenden te organiseren waarbij er alle tijd en gelegenheid is om naar de gestelde maatregelen invulling te geven aan de wensen en behoeften die er zijn.

Wij vinden het heel fijn om op deze manier een bijdrage te leveren aan een waardevol afscheid. Een afscheid dat, ook in deze moeilijke tijd, passend is en klopt. Voor de overledene, de nabestaanden én de grotere groep van mensen die er om heen staan.

De dag van de uitvaart

De gestelde maatregelen dwingen ons om opnieuw naar onze rituelen te kijken rondom afscheid nemen. Dat heeft naast het verdriet en de onmacht die met de maatregelen gepaard gaan ook veel moois opgeleverd. Immers de essentie wordt boven de vorm gesteld en we zoeken naar rituelen die dicht bij onszelf en de overledene staan om precies dat uit te drukken wat echt belangrijk voor ons is. 

Wij zijn de afgelopen maanden toeschouwer geweest van hele bijzondere afscheidsmomenten in kleine, intieme kring. We ondersteunen graag in het meedenken en vormgeven omdat we weten hoe belangrijk goed afscheid nemen is. 

Het aantal personen dat bij de uitvaart aanwezig kan zijn, verschilt per locatie. Dit is afhankelijk van de oppervlakte van de ruimte en de logistieke situatie in het gebouw. In ons uitvaartcentrum kunnen wij kleine gezelschappen tot 20 personen verantwoord ontvangen. Wanneer u niet tot het zelfde huishouden behoort, vragen wij u anderhalve meter afstand te houden tot de andere gasten. Bij een bezoek aan onze locatie geldt de verplichting een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij verplaatsing door het gebouw. Als u zit, kunt u het mondkapje afdoen.

Een uitvaart bezoeken mag volgens de regels van de Rijksoverheid zonder coronapas. Dit geldt zowel voor de uitvaart als voor het samenzijn na afloop met een hapje en een drankje. Ook hoeven bezoekers zich niet te registreren bij binnenkomst.

De regels voor de horeca gelden als de condoleance plaatsvindt in een horecalocatie die geen uitvaartlocatie is.

Nu er weer minder mensen bij een uitvaart aanwezig kunnen zijn is het een overweging waard om anderen in de gelegenheid te stellen de samenkomst te volgen door het uitzenden van de uitvaart via een beveiligde internetlink. De zogenaamde livestream. Zo kunnen mensen die ziek zijn of ver weg wonen toch bij de uitvaart aanwezig zijn. De uitvaartbegeleidster kan hier meer over vertellen.

Nazorg

Wij zijn ons bewust van de impact die de maatregelen hebben op het proces van afscheid nemen. Tijdens de nazorg die wij aanbieden bij al onze uitvaarten wordt hier expliciet bij stilgestaan. Onze nazorgconsulente komt gewoon bij u thuis op dezelfde voorwaarden als bij het aannamegesprek door de uitvaartbegeleidster.

Algemene basisregels

  • Was regelmatig uw handen of gebruik handgel
  • Schud geen handen
  • Hoest en nies in de elleboog
  • Blijf thuis en doe een test bij klachten