Leven doet u op uw eigen manier, afscheid nemen ook. Een moderne uitvaart laat ruimte voor een persoonlijke invulling. Er is ruimte om af te wijken van tradities en standaarden en de dienst blijft dicht bij het karakter van de overledene. Het op maat gemaakte afscheid doet recht aan de overledene en betekent een nieuw hoofdstuk in het leven van nabestaanden. Geef de uitvaart een eigen karakter en maak keuzes die niet direct voor de hand liggen. Organiseer de dienst bijvoorbeeld niet in een kerk, maar in een karakteristieke villa of een opgeknapte loods. Of ga niet voor een koffietafel met cake, maar hef samen het glas. U houdt de regie over het afscheid en bepaalt de invulling geheel zelf. Zo wordt het een dag waar u later met warme gevoelens op terugkijkt.

Een duurzame uitvaart past bij een milieuvriendelijke leefstijl. Met enkel biologische materialen geeft u het lichaam terug aan de aarde, waarna de natuur de rest van het werk doet. Elke keer dat u later bij het graf terugkomt, ziet u de omgeving veranderen. In de lente geniet u van de krokusjes die spontaan opkomen, in de winter is het graf bedekt door een dik pak sneeuw. Na verloop van tijd is het graf misschien wel helemaal opgegaan in de natuur.

Op speciale natuurbegraafplaatsen wordt de overledene midden in de natuur begraven. Rustig en vredig, één met de omgeving. Geen stenen grafzerk, maar b.v. slechts een oude boomstronk die de natuurlijke balans niet verstoort. Vervang de traditionele kist door een gevlochten mand van wilgenteen. U kunt zelfs kiezen voor een fiets als rouwvervoer, om de natuur zo min mogelijk te belasten.

Ongedwongen, geen poespas, maar wel met respect. Dat is de eenvoudige - en betaalbare - uitvaart. Het afscheid is vertrouwd en goed geregeld. Met persoonlijke zorg voor overledene en nabestaanden.

De handdruk in het rouwcentrum is bemoedigend. Familie en vrienden spreken lieve woorden. Terwijl muziek klinkt, gaan de gedachten uit naar de overledene. De stoet begeeft zich in stilte en waardigheid naar de begraafplaats of het crematorium. Na afloop is er een samenzijn in de koffiekamer, met koffie en een broodje kaas. Dat is de kracht van eenvoud: eerlijkheid en tevredenheid. Dicht bij jezelf blijven. Dan is het goed, dan blijft de herinnering mooi.

De uitvaart is de laatste eer die u aan een overledene kunt bewijzen. U wilt daarom dat deze bij uw dierbare past. Geef het afscheid een klassiek karakter voor een statige en waardige dag die recht doet aan uw herinneringen. Decoreer de afscheidsruimte met de favoriete kunst van de overledene en omlijst de uitvaart met een prachtige versie van Vivaldi’s Vier Jaargetijden of een live koor.

Tot in de puntjes kunt u het klassieke karakter van de uitvaart doorvoeren. Geen standaard kist, maar een mahoniehouten exemplaar met opvallende sierknoppen. Het vervoer geschiedt in een stijlvolle, antieke Bentley waar de overledene zo dol op was. Samen met de uitvaartverzorger zorgt u voor een persoonlijk afscheid dat een bekroning is op het leven van uw dierbare.

Een religieuze uitvaart past wanneer het geloof een belangrijke rol speelde in het leven van de overledene. De symbolen en tradities bieden houvast en troost op een moment dat gekenmerkt wordt door verlies. Rouwrituelen als het aansteken van de Paaskaars of het voordragen van een gebed geven nabestaanden steun tijdens dit moeilijke moment.

Binnen veel geloofsovertuigingen betekent de dood slechts de overgang naar een volgend leven. Gezamenlijk begeleiden we de overledene naar zijn laatste aardse rustplaats. U kiest zelf welke religieuze elementen u op wilt nemen in de dienst. Samen met u geven wij vorm aan iedere uitvaart, ongeacht uw levensovertuiging of religie. Wij hebben kennis van de diverse geloofsovertuigingen en omarmen de rituelen en gebruiken die hiermee gepaard gaan.

Een uitvaart in een boerenschuur, de tijd dat uitvaarten volgens protocol verliepen, ligt achter ons. Steeds vaker komt er aandacht voor een persoonlijke invulling. Uiteraard met respect voor tradities en religie. Zo bent u voor de afscheidsdienst niet meer per se gebonden aan een kerk of uitvaartcentrum, maar kunt u ook kiezen voor een alternatieve locatie die beter bij de overledene past. Als uw overleden vader zich tot het laatste moment met hart en ziel heeft ingezet voor zijn boerenbedrijf, kan het een prachtig eerbetoon zijn om de afscheidsdienst te houden in zijn eigen schuur, tussen de hooibalen. Onze uitvaartverzorgers zitten graag met u om tafel om precies in kaart te brengen wat uw wensen zijn.

Maak de dood bespreekbaar. De dood is een confronterend onderwerp, zeker als het over uw eigen dood gaat. Praten over afscheid nemen is vaak nog een taboe. Toch kan het voor nabestaanden een enorme troost zijn om te weten wat uw wensen zijn. De uitvaart is de laatste eer die zij aan u kunnen bewijzen en vormt de start van een rouwverwerkingsproces. Het is voor hen daarom belangrijk om bepaalde zaken te weten, zoals de keuze voor cremeren of begraven. U kunt hierover het gesprek aangaan, maar het is ook mogelijk om een wensenformulier in te vullen of een uitvaartverzorger in te lichten over uw verwachtingen als praten te moeilijk is.

Persoonlijke elementen maken een uitvaart speciaal. De uitvaart is voor nabestaanden een belangrijk moment in de rouwverwerking. Het is een moment waarop zij herinneringen ophalen aan de overledene en gezamenlijk treuren om hun verlies. Kleine elementen zorgen ervoor dat een uitvaart volledig bij de overledene past. Bij een kleurrijke persoonlijkheid past geen zwarte begrafenis. Vraag genodigden bijvoorbeeld in de lievelingskleur van de overledene te verschijnen. En als uw moeder verzot was op zonnebloemen, is het een mooi eerbetoon om allemaal een zonnebloem mee te nemen. Alles is mogelijk.

Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun laatste afscheid te laten aansluiten bij hun manier van leven. Daarom willen zij hun uitvaart een eigen invulling geven. De wilsbeschikking helpt daarbij. Hierin kunt u aangeven wat uw persoonlijke wensen zijn, zodat iedereen later precies weet hoe uw uitvaart eruit moet zien.

Laat uw familie en vrienden weten dat u een wilsbeschikking heeft en waar u deze bewaart; bijvoorbeeld bij uw verzekeringspapieren. Dan weet men later dat u uw wensen heeft vastgelegd en waar deze te vinden zijn.

De wilsbeschikking dient als leidraad voor het regelen van de uitvaart. Uw nabestaanden zullen er dus zorg voor moeten dragen dat deze overhandigd wordt aan de uitvaartbegeleidster, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw laatste wensen uitgevoerd zullen worden.

Bent u geïnteresseerd in de wilsbeschikking? Wij sturen u zonder enige verplichting één of meerdere exemplaren toe. Voor het bespreken en vastleggen van uw wensen kunt u een afspraak met ons maken. Het opmaken en bewaren van de wilsbeschikking is kosteloos.