Een overlijden kunt u iedere dag en op elk tijdstip aan ons doorgeven (0118 413417). Van belang voor dit eerste contact is dat het overlijden door een arts is vastgesteld of op korte termijn vastgesteld gaat worden. Telefonisch maken we de eerste afspraken met u. Er wordt besproken wat uw wensen zijn ten aanzien van het verzorgen en opbaren van de overledene. Daarna maken wij een afspraak met u, thuis of in ons uitvaartcentrum, om de uitvaart te bespreken.

Tijdens het eerste gesprek wordt stilgestaan bij het overlijden van uw naaste. In alle rust worden uw vragen en wensen ten aanzien van de uitvaart besproken. Een aantal praktische zaken, zoals de dag van de uitvaart en de gewenste locaties worden vastgelegd. Natuurlijk komen ook onderwerpen als het rouwbezoek, de rouwbrief, de kist, het vervoer op de dag van de uitvaart enz. aan de orde.

In de periode tot de uitvaart is er tijd om na te denken over de invulling van de plechtigheid. Wensen en ideeën krijgen vaste vorm. De uitvaartbegeleidster heeft in deze periode geregeld contact met u en in een volgend gesprek worden afspraken gemaakt over de verdere vormgeving van de uitvaart.

Natuurlijk zal de uitvaarbegeleidster u in deze periode met raad en daad terzijde staan.

Onze uitvaartbegeleidsters bereiden, samen met u, de uitvaart voor. Zij zorgen er samen met het team van medewerkers voor dat op de dag zelf alles goed geregeld is en naar behoren verloopt.

Rondom de uitvaart nemen wij u graag zo veel mogelijk zorgen uit handen. Om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening zorgvuldig blijft en van hoge kwaliteit, horen wij graag hoe u de uitvaart hebt ervaren.

Onze ervaring heeft geleerd dat nabestaanden een gesprek na de uitvaart op prijs stellen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Vaak zijn er nog vragen, soms van praktische aard. Soms ook is er de wens om samen herinneringen aan de overledene en/of de dag van de uitvaart op te halen. Voor dat alles en meer geven we graag de gelegenheid in een nazorg gesprek.

Een week of twee na de uitvaart neemt onze onafhankelijke nazorgconsulente Eva Hordijk contact met u op voor het maken van een afspraak. Zij weet uit ervaring dat nabestaanden geconfronteerd worden met allerhande zaken. Dit op een moment dat de gevoelens en gedachten wellicht heel ergens anders zijn. Toch moeten die zaken ook goed afgewerkt worden. De verzorging van de uitvaart is goed geregeld, maar de weken daarna zijn er allerlei administratieve aangelegenheden die geregeld moeten worden. Ook heeft u er misschien behoefte aan de uitvaart nog eens door te spreken of te uiten hoe u zich voelt. Dat kan. Indien u er prijs op stelt zal Eva u met een luisterend oor en gepast advies terzijde staan. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.